Přírodní rezervace Břenčák

Přírodní rezervace Břenčák

Vyhlášená rozloha: 28,07 ha

Na příkrém svahu rostou druhy teplomilných rostlin. Najdeme zde i chráněný dřín jarní. Z keřů lze dále spatřit růži šípkovou, brslen bradavičnatý a ptačí zob obecný. Na jaře najdeme v podrostu růst prvosenku jarní a rozrazil vídeňský, vzácně i koniklec velkokvětý. V trávě roste také lilie zlatohlávek a dymnivka plná.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/283/035089.pdf?seek=1242310518