Informace k realizaci plánované těžby v oblasti Obora Kuřim

Informace k realizaci plánované těžby v oblasti Obora Kuřim

Severní část Obory Kuřim je součástí projektu „Dauerwald Kuňky“. Tento projekt vychází z programu Lesnického parku Podkomorské lesy. Jde o přechod na nový způsob hospodaření a nové postupy při obnově lesa s cílem postupně vytvořit druhově, prostorově a tloušťkově diferencovaný les, výrazně více odolávající vlivům sucha bez negativního vlivu zvěře na přirozené zmlazení.

V současné době probíhá první etapa přeměny, těžba v dubových a bukových porostech zaměřená na celkové zlepšení zdravotního stavu porostů. Jedná se zejména o odstranění prosychajících, poškozených a nakloněných stromů. Celá oblast, ve které probíhá těžba, bude po zásahu prosvětlena a tím bude podpořeno přirozené zmlazení pod mateřským porostem.

Pro naplnění cíle vytvořit odolné porosty je nutné v plné míře využít přirozené obnovy dubu, buku, břízy, osiky, habru, lípy a javoru. Tyto dřeviny pak vhodně doplnit dalšími vnesenými suchomilnými dřevinami jako dub cer, dub šípák apod.

Při obnově porostů na vhodných místech ponecháváme torza stromů k přirozenému rozpadu pro podporu druhové pestrosti. Změna obrazu krajiny je dlouhodobou záležitostí vyžadující pozornost lesníků po dobu několika desetiletí.

„Výsledek našeho snažení však bude stát za to“.

Odpovědnou osobou za projekt je Ing. Tomáš Kubín, revírník na revíru Kuřim, tel: 714 523 902.

Za Lesy ČR, s.p., LS Černá Hora Ing. Štěpán Pospíšil, lesní správce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *