Přírodní památka Kůlny

Přírodní památka Kůlny

Vyhlášená rozloha: 10,4 ha

Na skalnatých svazích zvedajících se příkře nad hladinou Brněnské přehrady asi 1 km jihovýchodně od hradu Veveří, se vyskytují přírodě blízká lesní společenstva zakrslých doubrav, zejména dřínu jarního, ale také i dubu zimního a habru obecného. V podrostu stromů zde najdeme bohaté bylinné patro s bramboříkem nachovým, lnicí kručinkolistou a prvosenkou jarní a řadou dalších vzácných druhů. V okolí dřevin lze spatřit vzácného roháče obecného, tesaříka obrovského a krasce berlínského. V nedalekých okrajových potůčcích ve strmých roklích můžeme narazit i na mloka skvrnitého. Území o rozloze 10,40 ha bylo vyhlášeno za přírodní památku v roce 1989.
Okrajem lokality při břehu nádrže prochází červeně značená turistická cesta vedoucí z Veverské Bítýšky do Bystrce.

Zdroj: https://www.turistika.cz/mista/volne-misto-717/detail

 

Autor: Michal Klajban (pořízeno 1. 5. 2008)