Přírodní památka Junácká louka

Přírodní památka Junácká louka

Vyhlášená rozloha: 5,03 ha

Na jižních svazích naproti hradu Veveří najdeme v lese osamocenou louku s bohatou květenou. Na jižní straně louky můžeme v trávě najít hořec křížatý, který je v Česku velmi ohroženým druhem. Dále tu lze spatřit modřenec chocholatý a diviznu jižní rakouskou. Při procházce můžeme slyšet zpěv ťuhýka obecného a v trávě narazit na ještěrku obecnou.

Zdroj: www.ochranaprirody.cz