Archiv autora: lpplcz

Parkoviště Veveří – pod hradem – Parkoviště Veveří, přes Tři kříže Délka trasy: 13,8 km časová náročnost: cca 5 h Trasa začíná na Parkovišti Veveří–pod…

Čtěte více

Střepiny a kulky, které uvízly v dubovém a bukovém dříví, když probíhala bitva o Brno na konci 2 světové války, v dubnu 1945.

Jak poznáte, že jste v rezervaci či ne? Snadno… podle počtu červených pruhů na stromě. Jsou-li dva, pak jste vně rezervace, je-li jeden, tak jste se…

Čtěte více

Vyhlášená rozloha: 0,99 ha Na skalním vápencovém výchozu se drží zakrslá společenstva doubrav s teplomilným bylinným podrostem. V keřovém patře zde najdeme chráněný dřín jarní,…

Čtěte více

Vyhlášená rozloha: 8,44 ha nadmořská výška: 238–304 m n.m. Prudké členité svahy východní a severní expozice nad pravým břehem Brněnské přehrady v Hvozdecké pahorkatině, 300…

Čtěte více

Jelení žlíbek je přírodní rezervace nacházející se v katastru městské části Brno-Bystrc v lokalitě Chrastava. Předmětem ochrany jsou přírodě blízké lesní porosty s mohutnými buky a duby s mnoha charakteristickými…

Čtěte více

Vyhlášená rozloha: 28,07 ha Na příkrém svahu rostou druhy teplomilných rostlin. Najdeme zde i chráněný dřín jarní. Z keřů lze dále spatřit růži šípkovou, brslen…

Čtěte více

Vyhlášená rozloha: 10,4 ha Na skalnatých svazích zvedajících se příkře nad hladinou Brněnské přehrady asi 1 km jihovýchodně od hradu Veveří, se vyskytují přírodě blízká…

Čtěte více

Vyhlášená rozloha: 5,03 ha Na jižních svazích naproti hradu Veveří najdeme v lese osamocenou louku s bohatou květenou. Na jižní straně louky můžeme v trávě…

Čtěte více

Myšlenka vybudovat severozápadně od Brna na řece Svratce přehradu, vznikla už v době Rakouska-Uherska na začátku minulého století. Důvodů pro tuto stavbu bylo více – možnost regulace…

Čtěte více

20/33