Okružní trasa z Parkoviště Veveří

Okružní trasa z Parkoviště Veveří

Parkoviště Veveří – pod hradem – Parkoviště Veveří, přes Tři kříže


Délka trasy: 13,8 km

časová náročnost: cca 5 h

Trasa začíná na Parkovišti Veveří–pod hradem, odtud vyrazte 800 m po modré značce po proudu říčky Veverky, přejděte po lávce Pod hradem na levý břeh Svratky na rozcestí Junácká louka – lávka (2). Odtud po žluté pokračujte 1,5 km, po pravé ruce spatříte památný strom Dub u Junácké louky (3), který má úctyhodný obvod 360 cm a výšku 25 m. Dalších 500 m stezka prochází Přírodní památkou Na skalách (4), kde na skalním vápencovém výchozu se drží zakrslá společenstva doubrav s teplomilným bylinným podrostem. V keřovém patře zde najdete chráněný dřín jarní, brslen bradavičnatý a hloh obecný. Z bylin lze zahlédnout například brambořík nachový, pryšec mandloňovitý či medovník velkokvětý.

Po cca 800 m vstoupíte do Přírodní rezervace Břenčák (5), kde na příkrém svahu rostou druhy teplomilných rostlin. Najdete zde i chráněný dřín jarní. Z keřů lze dále spatřit růži šípkovou, brslen bradavičnatý a ptačí zob obecný. Na jaře najdete v podrostu růst prvosenku jarní a rozrazil vídeňský, vzácně i koniklec velkokvětý. V trávě roste také lilie zlatohlávek a dymnivka plná.

Po 3,6 km od startu dorazíte k rozcestí Před Dolním mlýnem (6) a zde pokračujete rovně po zelené cca 500 a dojdete k mariánské studánce U tří křížů (7), kam si lidé z okolí dodnes jezdí pro výbornou vodu a která skvěle poslouží i turistům.

Vodě ze studánky byla přisuzována léčivá síla. Z vděčnosti zde mlynář Josef Kotovic z Veverské Bítýšky nechal vystavět v roce 1856 kapličku s obrazem Panny Marie Pomocné. Kotovic tak učinil z vděčnosti k Bohu za tak vzácnou vodu, neboť on sám jiné nepil až do své smrti. Zemřel dne 14. dubna 1862 v stáří 79 let zachladiv se při jarní povodni. Poutníkům se zde prý zjevovala Panna Maria.

Kapličku poutníci zdobili svatými obrázky, květinami a děkovnými lístky. Bývala na ní upevněna také pokladnička na dary od zbožných příchozích.Především ve svátky, ale také o nedělích sem přicházelo velké množství poutníků a cukrářky z nedalekých Chudčic jim zde prodávaly své výrobky. Dodnes je u studánky postaveno množství dřevěných lavic pro poutníky.

Kousek od kapličky stojí kamenný kříž na památku tragicky zahynuvšího teprve dvacetiletého Lubomíra Navrátila z Chudčic.

Po krátkém 120m stoupání dorazíte na rozcestí U tří křížů (8), kde se cesta napojuje na malebnou křížovou cestu vedoucí z Chudčic. Budete-li po ní pokračovat, pak bude nutné překročit přelez do Obory Kuřim a pokračovat až ke Třem křížům (9).

Dále po zelené 3 km až k rozcestí Trnůvka (10)a odtud po modré 1,3 km k rozcestí Nad Rozdrojovicemi (11), kde odbočte na žlutou značku směrem k Soví studánce (12), kam dorazíte po 750 m. Tento velmi vydatný a hezky upravený pramen najdete na jižním úbočí vrchu Trnůvka nad Brněnskou přehradou. Dříve zde bylo vytesané srdce lesa.

Po 1 km dojdete k rozcestí Pod Trnůvkou (13)s červenou značkou. Pokračujte doprava k rozcestí Cyklistická-příst. A dále už jen po červené. Po 220 m vstupujtete na území Přírodní památky Kůlny (14), kde se vyskytují přírodě blízká lesní společenstva zakrslých doubrav, zejména dřínu jarního, ale také i dubu zimního a habru obecného. V podrostu stromů zde najdeme bohaté bylinné patro s bramboříkem nachovým, lnicí kručinkolistou a prvosenkou jarní a řadou dalších vzácných druhů. V okolí dřevin lze spatřit vzácného roháče obecného, tesaříka obrovského a krasce berlínského. V nedalekých okrajových potůčcích ve strmých roklích můžeme narazit i na mloka skvrnitého. Území o rozloze 10,40 ha bylo vyhlášeno za přírodní památku v roce 1989.

Po necelých dvou kilometrech dojdete k Junácká louka – lávka, kde překročíte přehradu a vrátíte se zpět do výchozího bodu Parkoviště Veveří – pod hradem.