Naučná stezka Jelení žlíbek

Naučná stezka Jelení žlíbek

Délka TRASY: cca 6 km

Časová náročnost: cca 3 hodiny

Byla otevřena už na konci 90. let a návštěvníky přírodní rezervace Jelení žlíbek provází dodnes. Stezka vede jedním z posledních zachovalých lesních porostů přirozených dubových bučin a až 200 let starých bukových doubrav moravské metropole. Její trasa je dlouhá asi 6 kilometrů a je na ní stejný počet zastavení s informačními tabulemi, které dávají nahlédnout do lesů a jejich rostlinných a živočišných společenstev i samotné přírodní rezervace.

Naučná stezka začíná u autobusové zastávky Kozí horka, kde je těm, kteří sem dorazí autem, k dispozici také parkoviště. V létě je na Kozí Horku možné dojet i parníkem, projížďka po Brněnské přehradě bude určitě příjemným zpestřením výletu, na který si mohou troufnout i rodiny s dětmi: žádné velké převýšení ani neprostupný terén je tady totiž nečeká. Naučná stezka končí cca 200 m od zastávky parníku Rokle nebo 600 m od stejnojmenné autobusové zastávky. (https://www.navylet.cz/cs/cil/naucna-stezka-jeleni-zlibek)


49°14’8″N, 16°30’14.5″E
MHD: Přístaviště (tramvaje 1, 3 a 11), odtamtud lodní doprava do přístaviště Kozí horka