Ríšova studánka

Ríšova studánka

Studánka pojmenovaná po Ríšovi, románovém hrdinovi Mrštíkovy Pohádky máje. Studánkou pramení potok Rakovec, který protéká Kočičím žlebem a vlévá se do Brněnské přehrady. Nachází se v Podkomorských lesích, je jedním z větších rozcestí. Vedou tudy tři turistické značky, navíc ještě cyklistická trasa. První značkou je žlutá, vedoucí od Brněnské přehrady do Hvozdce, další je zelená, vedoucí od Masarykova okruhu k hradu Veveří, poslední je modrá, vedoucí ze Žebětína k hradu Veveří. 

Dne 27. října 2017 na lesním palouku u Ríšovy studánky byl slavnostně vyhlášen podnikem Lesy ČR Lesnický park Podkomorské lesy. Na památku této události zde byl vystavěn dřevěno-kamenný monument. Pramen patří k nejměkčím pramenům okolí Brna. Studánka má nízký obsah hydrouhličitanů a tedy i nižšího pH. Voda může být mikrobiologicky znečištěna (zvýšený výskyt koliformních bakterií – mohou vznikat rozkladem listí či jiného biologického materiálu) a proto se převážně v létě doporučuje vodu před pitím nejdříve převařit. Přirozený mokřad pod studánkou je oživen řadou bezobratlých vodních živočichů typických pro prameniště, například blešivce potoční. Okolí studánky je hojně zarostlé bylinným porostem. V prosinci 2019 došlo k vykácení mrtvého smrkového porostu v blízkosti studánky z důvodu napadení kůrovcem.

Zdroj: https://www.estudanky.eu/375-studanka-risova