Přírodní rezervace Krnovec

Přírodní rezervace Krnovec

Vyhlášená rozloha: 8,44 ha

nadmořská výška: 238–304 m n.m.

Prudké členité svahy východní a severní expozice nad pravým břehem Brněnské přehrady v Hvozdecké pahorkatině, 300 m západně od hradu Veveří a 2 km jihovýchodně od Veverské Bítýšky. Přírodě blízká až přirozená lesní společenstva dubohabřin s druhově bohatým bylinným podrostem.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/283/035089.pdf?seek=1242310518

Autor: Herr Fluck (pořízeno 4. 5. 2019)