Helenčina studánka

Helenčina studánka

Studánka je pojmenovaná po Helence, románové postavě Mrštíkovy Pohádky máje. Jedná se o jednu ze dvou známých studánek v Podkomorských lesích. Je pramenem potoka Vrbovce. Nachází se jižně pod Lipovým vrchem v nadmořské výšce 432 m v místní lokalitě Stinská v Katastru Bystrc. Jižně od studánky se nachází Kopeček, nejvyšší vrchol v Bobravské vrchovině. Studánka leží uprostřed rozsáhlých lesů přírodního parku Podkomorské lesy a byla vždy místem osvěžení poutníků, lesních pracovníků i přirozeným napajedlem zvěře. Dávná studánka byla pravděpodobně ke konci 19. století opatřena roubením z dubového dřeva, na němž byla přibližně kolem roku 1920 založena cihelná klenbička. Pramen však nebyl trvale udržován a zanikal. Roku 1983 byla péčí Klubu Mrštíkovy Pohádky máje provedena zásadní rekonstrukce objektu. Pramen byl podchycen a opatřen výtokovým portálem z žulových kvádříků. Bronzový reliéf s motivy Pohádky máje zpracoval brněnský výtvarník Oldřich Martínek podle návrhu architekta Bohuslava Kučery. Text zapsaný na reliéfu studánky: „Jako achát zasazený do smaragdu trávy tu rozlévala svoje vody.“ Péči o studánku financuje O2. Údržba je realizována Ing. Zdeňkem Štiglerem. Březen 2020 – u studánky se nachází dřevěné posezení i odpadkové koše a malá dřevěná nástěnka. Fyzikální parametry vody byly analyzovány v rámci sítě sledovaných vodních zdrojů Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. U studánky bylo možné vidět vyvěšený rozbor vody. Jednalo se o typ vody se střední mineralizací. Přestože rostl obsah dusičnanů, byla kvalita dobrá a sloužila jako zdroj pitné vody. Průtok se pohyboval nejčastěji v rozmezí 2-6 litrů za minutu. Nyní studánka neteče, pouze vyvěrá, pravděpodobně z důvodu nízké hladiny podzemní vody. Voda ve studánce již není pitná. 

Text Dalibor Lecián (eStudanky.eu)